O nama
Pon-Pet 09 do 19; Sub 09-13

Dr. sci. med. Zorica Prokić

Dr. sci. med. Zorica Prokić
Dr. sci. med. Zorica Prokić

Dr. sci. med. Zorica Prokić je rođena 27.10. 1956 godine u Kragujevcu. Nakon završene gimnazije 1976. god. je upisala Medicinski fakultet u Beogradu gde je diplomirala 1981. god. sa prosečnom ocenom 9.2. Specijalizirala je ginekologiju i akušerstvo 24.10.1989.god. takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizirala je ginekologiju i akušerstvo 24.10.1989.god. takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1992. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu na tezi "Klinički značaj imunološke determinacije Chlamydije trachomatis u perinatalnom periodu" kod mentora prof. dr. M. Jevremovića. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu (12.07.2001.,mentor prof dr S.Arsenijević) na tezi "Biofizički aspekti kontinuirane dilatacije cerviksnog kanala hidrauličkim dilatatorom".

 

Profesionalno iskustvo:


 • Dom zdravlja Kragujevac,opšta praksa (1981.-1983.)
 • Ginekološko-akušerska klinika KBC Kragujevca,specijalizacija (1984.-1987.)
 • Ginekološko-akušerska klinika Beograd,specijalizacija(1988.-1989.)
 • Medicinski fakultet u Kragujevcu,asistent na predmetu patološka fiziologija (1987.-1991.)
 • Dom zdravlja Kragujevac,ginekolog (1989.-1992.)
 • Privatna bolnica ¨Sveti Jovan¨ Kragujevac,ginekolog (1993.-1994.)
 • Sopstvena privatna praksa od 1995. do danas.

 

Ostale profesionalne sposobnosti:

 • Ultrazvučna dijagnostika od 1987.
 • Kolposkopija od 1989.

 

Publikacije:
 • 35 objavljenih članaka -12 članaka prezentovanih na stručnim sastancima
 • 5 sižea članaka prezentovanih na stručnim sastancima

 

Članstvo u stručnim društvima:
 • Član Srpskog lekarskog društva
 • Član Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu
 • Potpredsednik Udruženja privatnih dokotora medicine i stomatologije Šumadijske regije

Pitajte doktora