Savetovalište za ranu dijagnozu karcinoma grlića materice

Genitalni trakt žene podložan je različitim vrstama bolesti koje protiču sa ili bez simptoma.

Preporuka je da svaka žena bar jednom godišnje napravi detaljnu kontrolu najugroženijih organa-grlića materice i dojki. Privatne zdravstvene ustanove nude određen komfor pri ovakvim pregledima jer svaka pacijentkinja dobija svoj termin za posetu i posvećena joj je potpuna pažnja ordinirajućeg lekara.

Sistematski ginekološki pregled obuhvata:

  • klasičan ginekološki pregled sa analizom vaginalnog sekreta,
  • kolposkopski pregled,
  • video kolposkopski pregled,
  • uzimanje cervikalnih briseva za bojenje po Papanicolaou,
  • citološki pregled cervikalnih razmaza,
  • palpatorni i ultrazvučni pregled dojki,
  • ultrazvuk male karlice.

U našoj ordinaciji možete obaviti kompletan sistematski pregled. Rezultati se izdaju već narednog dana. Kolposkopija je posmatranje spoljašnjeg dela grlića materice pod uvećanjem 10 do 20 puta pomocu sočiva. Cilj je rana dijagnoza promena na grliću materice odnosno otkriti atipičan, promenjen epitel koji predstavlja rizik za razvoj ozbiljnih promena tokom vremena. Kolposkopiju obavljamo unapređenom videokolposkopskom tehnikom koja vizuelizuje i zadržava sliku spoljašnjeg dela grlića materice. U našoj kartoteci slike se zadržavaju i upoređuju sa slikama iz predhodnih pregleda. Rezultat kolposkopskog pregleda može biti zadovoljavajući ili nezadovoljavajući.

Papanikolaou test podrazumeva bojenje ćelija uzetih sa površine i iz kanala grlića materice, a koje se potom tako obojene mikroskopski analiziraju. Evidentira se svako odstupanje od normalnog oblika, veličine, strukture ili deobenih osobina ćelije i rangira po grupama (prva i druga su uredne, ostale zahtevaju dalju dijagnostiku).

Rano otkrivanje promena na dojkama je preduslov njihovog uspešnog lečenja. Godišnji pregledi ultrazvukom mogu ukazati na promene u strukturi tkiva dojki i izdvojiti grupu žena kojima je potrebna mamografija ili biopsija.

2D i 3D color dolper male karlice pokazuje oblik i ehogene osobine tkiva unutrašnjih genitalinih organa. Pojava cisti i tumora na jajnicima, mioma ili drugih vrsta tumora na materici može se vrlo rano uočiti godišnjim pregledom organa male karlice.

video kolposkopski pregled
video kolposkopski pregled
video kolposkopski pregled

Kontaktirajte nas

Molimo vas izaberite jednu od usluga i u kratkim crtama objasnite detalje vašeg zdravstvenog problema i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Kontakt forma
Checkboxes *
Captcha